ΜΕΡΗ ΚΥΨΕΛΗΣ

ΜΕΡΗ ΚΥΨΕΛΗΣ

 ΜΕΡΗ ΚΥΨΕΛΗΣ, ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ, ΟΡΟΦΟΙ, ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ