Τρόποι Παραγγελίας

1. Παραγγελία όλο το 24ωρο μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος
2. Παραγγελία τηλεφωνικά στις ώρες λειτουργίας στο: 2109219349
3. Παραγγελία όλο το 24ωρο με email στο
info@melissokomikos-palmos.gr

Διαθεσιμότητα προϊόντων
Μετά την παραγγελία σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ή μέσω email, θα σας ενημερώσουμε για την λήψη της παραγγελίας και για την αποστολή της, επικοινωνώντας μαζί σας (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά). Εάν δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας η παραγγελία παραμένει εκκρεμής για τρεις εργάσιμες ημέρες, μετά την άπρακτη πάροδο των οποίων, η παραγγελία σας ματαιώνεται αυτομάτως. Αν κάποια από τα εμπορεύματα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να σας ενημερώσουμε για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, έχετε τη δυνατότητα, εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν σας ικανοποιεί, να ζητήσετε την ανάκληση παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος. Η τυχούσα λοιπή παραγγελία σας μπορεί να εκτελείται κανονικά.

Χρόνος παράδοσης της παραγγελίας
Η εκτέλεση της παραγγελία σας στο σύνολο της και η παράδοση των εμπορευμάτων θα διενεργηθεί, εντός 2 εργάσιμων ημερών έως μιας εβδομάδας για όλη την Ελλάδα από την από μέρους μας λήψη της παραγγελίας σας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των προϊόντων. Ακύρωση (μέρους ή ολόκληρης) της παραγγελίας γίνεται κατά τη διάρκεια 2 εργάσιμων ημερών από την πραγματοποίηση της παραγγελίας σας ΜΟΝΟ τηλεφωνικά και ΜΟΝΟ εφ’ όσον δεν έχει ήδη παραδοθεί η παραγγελία στην μεταφορική εταιρία.

Επισήμανση για την παραγγελία
Σε κάθε παραγγελία που θέλετε να τοποθετήσετε, να χρησιμοποιείτε τον κωδικό και την πλήρη περιγραφή του προϊόντος, ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις, μιας και όπως θα προσέξατε υπάρχουν αρκετά παρεμφερή προϊόντα.Σε κάθε σας παραγγελία που θέλετε να τοποθετήσετε είναι απαραίτητο να υπάρχουν επαρκή στοιχεία του πελάτη. Στοιχεία που αφορούν την επικοινωνία, την τιμολόγηση και την αποστολή των ειδών στον πελάτη. Ενδεικτικά: Επωνυμία, τηλέφωνο, email, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., υπεύθυνος επικοινωνίας.