Δυστυχώς δεν μπορείτε να συμμετέχετε επειδή η κλήρωση έχει τελειώσει!

Κλήρωση - 30 Νοεμβρίου 2018

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ

Κάθε συμμετέχον στην κλήρωση θα λάβει μέσω του email που έχει καταχωρήσει (κατά την συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής) ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα που θα προκύπτει η επιτυχής συμμετοχή του στην κλήρωση. Ο αριθμός του λαχνού με τον οποίο συμμετέχει ο κάθε ενδιαφερόμενος στην κλήρωση είναι το κινητό τηλέφωνο που δηλώνει στη φόρμα συμμετοχής. Το νούμερο του κινητού που καταχωρείται κατά την συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής στην κλήρωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά για κάθε κλήρωση και πρέπει να αντιστοιχεί στο ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την αποδοχή των όρων GDPR (περί συλλογής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων) όπως αναγράφονται στη σχετική τοποθεσία της ιστοσελίδας μας.


Οι  νικητές του διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν από τον Μελισσοκομικό Παλμό για την παραλαβή των δώρων τους. Για να παραλάβουν τα δώρα οι νικητές θα πρέπει να βεβαιώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο ότι είναι οι ιδιοκτήτες του αριθμού του κινητού που δήλωσαν κατά την συμμετοχή τους. Μετά την παρέλευση ενός μήνα από την ειδοποίηση των νικητών για να παραλάβουν τα δώρα τους παύει να ισχύει η δυνατότητα παραλαβής τους. Σε κάθε περίπτωση ο Μελισσοκομικός Παλμός δεν επιβαρύνεται με τυχόν κόστος αποστολής των δώρων.