Κλήρωση - Δοκιμαστική λειτουργία

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ

Κάθε συμμετέχον στην κλήρωση θα λάβει μέσω του email που έχει καταχωρήσει (κατά την συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής) τον αριθμό του λαχνού (που θα προκύψει αυτόματα από την ηλεκτρονική γεννήτρια αριθμών), με τον οποίο θα λάβει μέρος στην κλήρωση. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την αποδοχή των όρων GDPR (περί συλλογής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων) όπως αναγράφονται στη σχετική τοποθεσία της ιστοσελίδας μας.

Οι  οι νικητές του διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν από τον Μελισσοκομικό Παλμό για την παραλαβή των δώρων τους. Για να παραλάβουν τα δώρα οι νικητές θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν την εκτύπωση του αριθμού του λαχνού που έλαβαν κατά τη δήλωση συμμετοχής τους. Μετά την παρέλευση ενός μήνα από την ειδοποίηση των νικητών για να παραλάβουν τα δώρα τους παύει να ισχύει η δυνατότητα παραλαβής τους. Σε κάθε περίπτωση ο Μελισσοκομικός Παλμός δεν επιβαρύνεται με τυχόν κόστος αποστολής των δώρων.

Το νούμερο του κινητού που καταχωρείτε κατά την συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής στην κλήρωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί  μία μόνο φορά για κάθε κλήρωση.